Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
ВИДЕО
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Инициативата „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“ следва дългосрочния ангажимент на EVN България към обществото. В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, с която се запознават учениците от ІІ до ІV клас.Училище "Христо Ботев"- гр. Асеновград от години работи по този проект и учениците с желание се включват във всички инициативи свързани с него.
Участие в конкурс за макет "Екоград" - проект на ученици от ІVа клас с класен ръководител Мария Желязкова
по Проект на EVN "Часът на Иви и Енчо"