Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
ВИДЕО
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Инициативата „Часът на Иви и Енчо. Уроци за енергия и екология“ следва дългосрочния ангажимент на EVN България към обществото. В основата на проекта е залегнала програма за обучения по енергийна ефективност, с която се запознават учениците от ІІ до ІV клас.Училище "Христо Ботев"- гр. Асеновград от години работи по този проект и учениците с желание се включват във всички инициативи свързани с него.
70 години ОУ "Христо Ботев" - гр. Асеновград
Книга, посветена на патрона на у-щето Христо Ботев.
Участие в конкурс за макет "Екоград" - проект на ученици от ІVа клас с класен ръководител Мария Желязкова
по Проект на EVN "Часът на Иви и Енчо"
ОУ „Христо Ботев“ - град Асеновград вдъхновява и мотивира ...
Една малка част от живота в ОУ "Христо Ботев" в снимки
Откриване на учебната 2019/2020 година в ОУ "Христо Ботев"