Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
ПРОЕКТИ
С голямо нетърпение и надежда за все повече постигнати мечти посрещаме новата 2021 година. През изминалата година екипът на ОУ "Христо Ботев" - Асеновград изготви проект и получи финансиране по НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", Модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" - 2020 и с радост и вълнение в първите дни на 2021 година откриваме новообзаведената стая за Занимания по интереси. Стаята се използва за часовете в целодневно обучение в начален етап и разполага с интерактивна дъска за интегриране на уеббазирани ресурси, модулни масички, които улесняват груповата работа и гъвкавия учебен процес, библиотека с книги на български и чуждестранни автори, 3D енциклопедии и дискове с приказки и музика за най-малките. За часовете са осигурени и множество материали за творчески дейности и забавни образователни игри и конструктори. Благодарение на стаята за Занимания по интереси предоставяме на учениците си възможности за различни стилове на учене, увеличаване на мотивацията, развитие на личностни и социални умения и креативност. Успешна година!
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Новообзаведената стая за Занимания по интереси
Във връзка с честването на Деня на народните будители, на 25.10.2019 г. ученици от 3б и 4б клас на ОУ "Христо Ботев" - гр. Асеновград и техните ръководители реализираха проект "Говори с будителите" финансиран от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Културните институции като образователна среда", като посетиха Национален исторически музей - гр. София. Целта на проекта бе обединяване усилията на училищната и музейна институция в изграждането на традиции и навици за превръщане посещението на музеи в трайно преживяване за младите хора. Създаването на интереси у учениците към културното наследство на България и приобщаването им към идеята за национална идентичност подпомага изграждането на пълноценни граждани.

Заключителен доклад по проект "Говори с будителите"
Проект "Говори с будителите"