Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Заявление и декларация за информирано съгласие

Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час"

Индивидуална образователна карта
ФОТОГАЛЕРИЯ КЪМ ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"