Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
ПРИЕМ 2017 - 2018
Училищен план-прием за учебната 2017/2018 учебна година


Заявление за прием в подготвителна група


Заявление за участие в класиране за прием в първи клас


Заявление за записване в първи клас
Забележка: заявлението ще се подава от родителите след класирането на учениците.


График на дейностите за прием на ученици в първи клас на ОУ "Христо Ботев"-Асеновград за учебната 2017/2018 г.
Организация на дейностите за провеждане на НВО в VІІ клас по български език и литература и математика
и на изпитите за проверка на способностите за приемане на ученици в неспециализираните училища
презентация