Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
ПРИЕМ 2019 - 2020
Училищен План - прием за Полудневна подготвителна група за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД 10-810/28.03.2019г. за УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ за учебната 2019/2020 година

Заповед № РД 10-812/28.03.2019г. за График на дейностите за прием
на ученици в първи клас за учебната 2019/2020 година


Заявление за участие в класиране за първи клас за учебната 2019/2020 година