Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
НОВИНИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Любими книжки на малки и големи - IIа клас.
Състезание "Знам и мога" - II клас
Састезание по граматика  - III  клас
"Кълбото разказва" - IV клас
Концерт пиано - галерия
На 28.04.2017г. в ОУ „ Христо Ботев“ се проведе Ден на приятелството. На събитието присъстваха  ученици, учители, родители и граждани на Асеновград. Празникът  бе особено вълнуващ и остави незабравими спомени в сърцата на всички ученици и гости.Програмата бе   богата и разнообразна.
    Участие взеха групите по проект „ Твоят час“, които изнесоха  наситена с положителни емоции програма, която докосна всички присъстващи - рецитираха  се стихове, изнесоха се  драматизации, изпяха  се вълнуващи песни, посветени на приятелството.
  Учениците от първи клас рисуваха на асфалт по  тема „ Приятелството“,  третокласниците и  четвъртокласниците пускаха хвърчила в двора на училището. Учениците от четвърти  до осми клас  участваха във викторини по английски език, решаваха кръстовсловици, декламираха стихове на български и английски език, посветени на приятелството . 

На 06.06.2017г. дворът на ОУ „Христо Ботев“ бе изпълнен с усмихнати ученици, цветя, родители и огласен от щастлива детска глъч.
    Учениците от четвърти клас изнесоха кратка програма, с която поздравиха всички ученици  от начален етап  по случай  завършването на учебната 2016/2017 година.
       Директорът на училището, госпожа Венева, отправи поздрав  към учениците от І - ІV клас  като им пожела весела, незабравима  и безопасна ваканция, след което  връчи лично  удостоверения  за завършен четвърти клас, грамота  и награда - книга,  на всички четвъртокласници, които са пълни отличници .
    Участниците от  кръжока „ Сбъднати мечти“ по проект „ Твоят час“  с ръководител Емилия Величкова отправиха  музикален поздрав към  учениците от начален етап  по случай завършването на учебната година.
  След програмата всички ученици се отправиха към класните стаи, за да получат бележниците си и да се разделят с любимите си  преподаватели и съученици, като си обещаха, че и през ваканцията ще бъдат все така задружни и единни и ще помнят, че са последователи и представители на училище с настояще, традиции и бъдеще .
„Детска полицейска академия“ - Асеновград
На 23.12.2016 година в двора на училището бе отбелязан патронният празник на ОУ „Христо Ботев“. Присъстваха настоящи и бивши ученици, учители, родители . Тържеството бе открито с фанфарният оркестър към училището, знаменосците и мажоретния състав. Присъстващите с гордост и вълнение изпълниха завладяващия химн на училището. Учениците от начален и прогимназиален етап съвместно представиха литературно - музикална програма посветена на делото на Христо Ботев, рецитираха негови стихове, изпълниха патриотични песни.
Директорът на училището госпожа Венева изнесе слово , с което изрази почит и преклонение пред делото на великия поет и революционер. Поздрави учениците и целия екип с празника, пожела им творчески успехи и да бъдат достойни последователи на своя патрон.
Патронен празник на ОУ "Христо Ботев" - Асеновград
През учебната 2016/2017 година учениците от 4Б клас участват в съвместен проект на РУ Асеновград и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Асеновград, който се нарича „Детска полицейска академия“ - Асеновград.
     Целта е предотвратяване и противодействие на извършването на противообществени прояви, превенция на насилието, агресивно поведение и асоциални прояви на децата в училище и извън него.
     Програмата е забавна, атрактивна, привлекателна и изключително поучителна за учениците. Те се научават да познават, уважават и спазват законите, да имат доверие на институциите и работещите в тях служители, да уважават и ценят труда на другите, да изпитват радост от това да бъдат полезни, да придобиват умения за работа в екип. Да знаят и отстояват правата си и правата на другите.
Национална седмица на четенето
На 12 май 2017 година учениците от 2в клас, ОУ“ Христо Ботев“,  класът по пиано на г-жа Жаклин Знаменова изнесоха крайгодишен концерт пред родители, учители, съученици и гости. Децата с удоволствие посещават заниманията по пиано следобяд, научили са множество произведения на световни композитори. Изпълниха композиции на Бах, Бетовен, Моцарт, П. Хаджиев и други. Учениците не само могат да свирят прекрасно, но и да пеят, в тяхно изпълнение чухме песните: „Звъни звънчето“, „Аз обичам да чета“, „ Happy birthday“ и други.