Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
НОВИНИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО
14/12/2017

Уважаеми ученици,
Попълнете настоящата анкета във връзка с НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 11-15 декември 2017 година.
Краен срок 17.12.2017 г
Презентация
във връзка с НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО

Родителска среща
12/10/2017

На 18.10.2017 година (сряда) от 17.30 ч ще се проведе среща с родителите на  учениците от І до VІІ клас в класните стаи.

Изисквания към медицинските бележки
12/10/2017

Има промени при извиняване на отсъствията по здравословни причини, посочени  в писмо до училищата от Началника на РУО. Медицинските бележки трябва да  бъдат в посочения вид.

Закриване на учебната 2016/2017г.
26/06/2017

На 16.06.2017г. пред барелефа на ОУ „Христо Ботев“ директорът на училището, госпожа Венева поздрави, учениците от прогимназиален етап за успешното завършване на учебната 2016/2017г. Госпожа Венева връчи на пълните отличници от VІІ и VІІІ награда – книга, а на непълните отличници грамота за отличен успех.
С грамота бяха наградени учениците представили се отлично на НВО - 7 клас и активно участвалите  в дейността на училището през учебната 2016/2017 година.
Учениците от ателие „ Художествено слово“по проект „ Твоят час“ с ръководител Виолета Хариткова поздравиха съучениците си с кратък рецитал и драматизация по притчата „Сълзите на учителя“.
Със сълзи в очите седмокласниците се разделиха с класните си ръководители и учители с песента „ Един неразделен клас“.