Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
ЛЕТОПИС
        Основно училище „Христо Ботев” отваря врати в началото на 1947/1948 учебна година. На същото място се е намирало начално училище „Патриарх Евтимий”, а до 1906 г. тук се е помещавало гръцко училище. Първи директор е Владимир Йовков, заемащ тази длъжност до 1952/53 г. За известно време училището се е казвало „Й. В. Сталин”, а от 1960 г. носи името „Христо Ботев”. През 1963/64 г. е построена допълнителна сграда в източната част на двора.
        През 1984 г. се прави разширение и училището преминава на едносменен режим на обучение.
        В годините на демократичните промени материално-техническата база на училището е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Днес учениците разполагат с модерен компютърен кабинет, с разнообразна аудио-визуална и компютърна техника в класните стаи. Имаме постоянна интернет връзка и кабелна телевизия. Във физкултурния салон е оборудвана фитнес зала. Голямата сграда е основно ремонтирана, с обновена фасада. Училището е обезопасено чрез охранителна система с постоянно видеонаблюдение. Първи в Общината създадохме собствен уебсайт и въведохме използването на алектронните дневници като елемент на постоянната ни връзка с родителите. От 1998 г. е учредено Училищно настоятелство, което работи ефективно.
        В училището работят 42 педагози, 25% от които са с II ПКС.
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"