Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
1. Стратегия за развитие на N за периода 2016 - 2020 година

2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие училището

3. Правилник за дейността на училището

4. Годишен план на училището за учебната 2016- 2017 година

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

7. Етичен кодекс на училищната общност

8. Заявление за отсътвия по семейни причини