Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
1. Стратегия за развитие на N за периода 2016 - 2020 година

2. План за изпълнение на дейностите по стратегията за развитие училището

3. Правилник за дейността на училището

4. Годишен план на училището за учебната 2016- 2017 година

5. Правилник за вътрешния трудов ред

6. Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден

7. Етичен кодекс на училищната общност