Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
БЮДЖЕТ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Утвърден Бюджет за 2017 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2016 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Утвърден Бюджет за 2016 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета за 2015 г.

Отчет по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР за 2015 г.

Утвърден бюджет за 2015 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета за 2014 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград