Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
БЮДЖЕТ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Отчет към 30.06.2021г.

Актуализиран бюджет за 2021г. - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Отчет към 31.03.2021г.

Бюджет 2021 г. - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Отчет към 31.12.2020г.

Отчет към 30.09.2020г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2020г.

Актуализиран бюджет за 2020г. - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2020г.

План-бюджет за 2020г. - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

Утвърден Бюджет за 2019 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Бюджет за 2019 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

Отчет на СЕС към 31.12.2018г.

Справка за сумите, необходими за изплащане на заплати по НП "Активиране на неактивни лица" към 31.12.2018г.

Отчет на СЕС към 30.09.2018г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

Отчет на СЕС към 30.06.2018г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

Бюджет за 2018 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Справка за сумите, необходими за изплащане на заплати по НП "Активиране на неактивни лица".

Касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Утвърден Бюджет за 2017 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2016 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Утвърден Бюджет за 2016 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета за 2015 г.

Отчет по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР за 2015 г.

Утвърден бюджет за 2015 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета за 2014 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград