Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
БЮДЖЕТ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Касово изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017г.

Касово изпълнение на бюджета към 31.03.2017г.

Утвърден Бюджет за 2017 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета към 31.12. 2016 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Утвърден Бюджет за 2016 - ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета за 2015 г.

Отчет по проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР за 2015 г.

Утвърден бюджет за 2015 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград

Касово изпълнение на бюджета за 2014 г.- ОУ "Христо Ботев" - Асеновград