Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
УЧЕБНА БАЗА
        Материално-техническата база на ОУ „Христо Ботев” е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Училището разполага с 24 кабинета, повечето от които са специализирани. Имаме кабинети по български език, английски език, математика, химия, биология, физика, история и география, снабдени с компютърна техника. Днес нашите ученици разполагат и с два модерни компютърни кабинета, с много и разнообразна аудио-визуална техника. Имаме постоянна интернет връзка и кабелна телевизия. Във физкултурния салон е оборудвана фитнес зала.
        Голямата сграда е основно ремонтирана. Цялото училище е газифицирано и е обезопасено чрез охранителна система с постоянно външно и вътрешно видеонаблюдение. В училището функционира лекарски кабинет с назначена на щат медицинска сестра, както и логопедичен кабинет, който обслужва не само учениците от нашето училище. Разполагаме и с бюфет, който предлага пресни и здравословни закуски на нашите ученици и обяд на кетъринг.
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"