Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Заявление за записване в ГЦОУД 2020-2021

Валидиране и заявление

Дубликати и заявление

Заявление прием в 5 клас

Заявление за записване 1 клас 2020-2021

Заявление записване нов ученик

Заявление прием 1 клас 2020-2021

Заявление за записване ПГ 2020-2021

Заявление прием ПГ 2020-2021

Приемане и преместване

Признаване от чужбина I - VI клас

Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование