Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
СЪОБЩЕНИЕ
       Уважаеми ученици, OУ „Христо Ботев“ - Асеновград въвежда обучение от разстояние, считано от 16.03.2020 год. Учебният процес ще се провежда при спазване на съществуващото седмично разписание с начален час 9:00 ч. до 13.00 ч. В електронния дневник ще намерите образователни ресурси и задачи по учебното съдържание за съответния ден от седмицата.При въпроси и за „обратна връзка” вашите учители са на разположение през електронния дневник, групите по класове.

        Желаем Ви здраве, оставаме на разположение за съдействие по всяко време. Заедно ще се справим.

                                                                                                                                                                      От ръководството
ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
за отдаване под наем на обект - „Ученически стол /столова/“ с обща площ 86 кв.м.,

Изтегли обявата
Заявленията за участие в класиране ще се приемат в канцеларията на ОУ "Христо Ботев" след отмяна на извънредното положение.
По време на обявеното извънредно положение може да се изпрати заявление на следната електронна поща: botevciassenovgrad@abv.bg
и да бъде подписано от родителите след възстановяване на учебния процес. 
                                                                                                                                                                                             
                                                                           От ръководството