Традиции, настояще с бъдеще !
Click for Пловдив, България Forecast
Асеновград
Полезни връзки
МОМН
Образователен портал
на Асеновград
Уикипедия
Дечица - забавен детски сайт
История на България
Сайт на "Ботевци"
Съобщение:
На 18.10.2017 година (сряда) от 17.30 ч ще се проведе среща с родителите на  учениците
от І до VІІ клас в класните стаи.

Има промени при извиняване на отсъствията по здравословни причини, посочени  в писмо до училищата от Началника на РУО. Медицинските бележки трябва да  бъдат в посочения вид.